Dotacje na infrastrukturę B+R, 1.2.1 RPO WK-P

Na 31.06.2019 roku zaplanowano rozpoczęcie kolejnego naboru wniosków, w ramach konkursu 1.2.1 RPO WK-P "Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych". Firmy z województwa kujawsko-pomorskiego będą mogły zdobyć dofinansowanie na zakup maszyn, urządzeń i aparatury, służących realizacji własnych prac badawczo-rozwojowych. Ponadto, wśród kosztów kwalifikowanych znajdzie się także zakup usług budowlanych oraz wartości niematerialnych i prawnych. 

Kontakt

MSP Invest Sp. z o.o.

ul. Kujawska 3c/23

86-050 Solec Kujawski

52 569 15 16

607 826 526

biuro@mspinvest.pl