1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, wyniki naboru

W ramach konkursu 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, przygotowaliśmy w imieniu naszych Klientów 5 dokumentacji konkursowych. Wszystkie zostały ocenione pozytywnie, w efekcie czego na realizację tych inwestycji przyznano łącznie prawie 25.000.000,00 PLN bezzwrotnej dotacji. 

Następne nabory wniosków, w ramach których firmy będą mogą utworzyć lub rozwinąć działy badawczo-rozwojowe, odbędzie się na początku 2020 roku. Zapraszamy do kontaktu wszystkich przedsiębiorców planujących swój rozwój w oparciu o B+R.

Kontakt

MSP Invest Sp. z o.o.

ul. Kujawska 3c/23

86-050 Solec Kujawski

 

607 826 526

 

 730 999 395

 

biuro@mspinvest.pl