Design dla przedsiębiorców, 2.3.5 PO IR

W okresie listopad 2020 - lipiec 2021 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przeprowadzi kolejny nabór wniosków z poddziałania 2.3.5 PO IR "Design dla przedsiębiorców". W ramach projektu można uzyskać wsparcie do zakupu profesjonalnych usług wzorniczych. Ich celem jest opracowanie nowego lub udoskonalonego produktu. Następnie, w ramach tego samego wniosku, można uzyskać wsparcie do zakupu środków trwałych, które posłużą do produkcji opracowanego wyrobu. Na zakup usług wzorniczych można wydać do 500.000 zł, ze zwrotem na poziomie 85%. Z kolei zakup środków trwałych musi zmieścić się w 1.000.000 zł, z dofinansowaniem na poziomie do 55%. Opisywany nabór wniosków ma dotyczyć rozwiązań związanych z zagadnieniem Dostępność +.

Konkurs „Design dla przedsiębiorców” jest jedną ze specjalności firmy MSP Invest. Pomimo dość krótkiego okresu funkcjonowania tego instrumentu na rynku, pozyskaliśmy już kilka milionów złotych dotacji, a nasze wnioski zajmują wysokie miejsca na listach rankingowych. W trakcie prac nad wnioskiem pomagamy naszym Klientom również w nawiązaniu kontaktów z profesjonalnymi firmami wzorniczymi. Więcej szczegółów na temat konkursu "Design dla przedsiębiorców" znajduje się tutaj.

Możliwość współpracy w modelu pełnego success fee. Zapraszamy do kontaktu.

 

Kontakt

MSP Invest Sp. z o.o.

ul. Kujawska 3c/23

86-050 Solec Kujawski

 

607 826 526

 

 730 999 395

 

biuro@mspinvest.pl