Dotacje na roboty przemysłowe - nabór w maju 2022.

„Robogrant – proponowane warunki interwencji” to pierwszy nabór wniosków w ramach nowego konkursu realizowanego przez PARP. Na chwilę obecną niewiele jeszcze wiadomo o konkretnych warunkach startu w tym konkursie, kryteriach wyboru wniosków czy szczegółowym katalogu kosztów kwalifikowanych. Wiadomo natomiast, że o wsparcie w wysokości do 850.000 zł (dotacja do 85%) będą mogły starać się firmy produkcyjne z branży meblarskiej, które są zarejestrowane na terytorium Polski.

Nasza firma posiada doświadczenie w zdobywaniu dotacji w konkursach związanych z robotyzacją przedsiębiorstw. W połowie grudnia Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości opublikowała wyniki pilotażowego konkursu dotacyjnego "Przemysł 4.0". W ramach naboru firmy z sektora MSP mogły uzyskać do 800.000 zł dotacji na zakupy związane z transformacją profilu działalności w kierunku Przemysłu 4.0. Konkurs był bardzo trudny, ponieważ tematyka inwestycji w roboty przemysłowe czy nowoczesne rozwiązania IT spotkała się z ogromnym zainteresowaniem ze strony przedsiębiorców. Wystarczy wspomnieć, że łącznie złożono do oceny 481 wniosków, a budżet konkursu został przekroczony ponad 12-krotnie. Tym bardziej cieszy nas fakt, że przygotowana dla Bydgoskich Zakładów Maszyn Gastronomicznych "MA-GA" Sp. z o.o., dokumentacja konkursowa, znalazła się na 9 miejscu listy rankingowej i otrzymała maksymalne dofinansowanie.

Zapraszamy do kontaktu wszystkich Przedsiębiorców, którzy planują inwestycję w zrobotyzowane stanowiska produkcyjne.

Kontakt

MSP Invest Sp. z o.o.

ul. Kujawska 3c/23

86-050 Solec Kujawski

 

607 826 526

 

 730 999 395

 

biuro@mspinvest.pl