Kredyt na innowacje technologiczne, nowa edycja.

Według oficjalnego harmonogramu naborów wniosków FENG na rok 2023, pierwszy nabór wniosków dla konkursu Kredyt na innowacje technologiczne odbędzie się w dniach od 09.03.2023 do 31.05.2023. 

Zgodnie z założeniami konkursu, firmy z całego kraju będą mogły składać wnioski o dofinansowanie inwestycji w środki trwałe przeznaczone na cele produkcyjne. Wśród kosztów kwalifikowanych znajdą się, między innymi:

- zakup i instalacja maszyn produkcyjnych,
- zakup wartości niematerialnych i prawnych,
- zakup materiałów i usług budowlanych związanych z budową, przebudową oraz rozbudową nieruchomości produkcyjnych.

Ważne jest, aby wszystkie pozyskane w ramach inwestycji pozycje, łącznie, służyły uruchomieniu produkcji w oparciu o tzw. nową technologię. Liczy się także potencjał rynkowy produktu (usługi) wprowadzonego do oferty w wyniku realizacji inwestycji. Szanse na uzyskanie dofinansowania będą wyższe, jeśli wykazany zostanie potencjał rynkowy o zasięgu międzynarodowym.

Konkurs „Kredyt na innowacje technologiczne” jest bardzo popularnym instrumentem dotacyjnym i jednocześnie jedną ze specjalności firmy MSP Invest. Dotychczas pozyskaliśmy z tego działania dotacje dla kilkudziesięciu projektów inwestycyjnych, a nasze wnioski zajmują wysokie miejsca na listach rankingowych. W trakcie prac nad wnioskiem, pomagamy zarówno w ustaleniu tzw. nowej technologii, wymodelowaniu inwestycji tak, aby optymalnie wpisywała się w kryteria konkursowe, a także w pozyskaniu promesy kredytowej, która jest niezbędnym załącznikiem do wniosku. 

Zapraszamy do kontaktu.

Kontakt

MSP Invest Sp. z o.o.

ul. Kujawska 3c/23

86-050 Solec Kujawski

 

607 826 526

 

 730 999 395

 

biuro@mspinvest.pl