Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, 1.2.1 RPO WK-P, wyniki naboru

Rok 2021 kończy się, zarówno dla nas, jak i dla naszych Klientów, bardzo pozytywnie. 24.11.2021 Urząd Marszałkowski opublikował aktualizację listy rankingowej projektów złożonych do oceny w konkursie 1.2.1 RPO WK-"Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych". W naborze tym opracowaliśmy aplikacje dla 3 firm i wszystkie uzyskały rekomendację do dofinansowania. Łączna wartość pozyskanego dofinansowania wynosi około 10 mln zł, a pieniądze te zostaną wykorzystane na stworzenie i/lub rozwój firmowych działów badawczo-rozwojowych.

Kontakt

MSP Invest Sp. z o.o.

ul. Kujawska 3c/23

86-050 Solec Kujawski

 

607 826 526

 

 730 999 395

 

biuro@mspinvest.pl