Logo MSP Invest
REFERENCJE

ATERVIN

ATERVIN Michał Zbożny
Michał Zbożny
Właściciel

2.3.5 – Design dla przedsiębiorców
810 950,00 zł

Specjalna Strefa Ekonomiczna
4 950 000,00 zł

Całkowita wartość dofinansowania: 5 760 950,00 zł

Firma atervin Michał Zbożny potwierdza, że współpracowała z MSP Invest Sp. z o.o. w zakresie opracowania dokumentacji konkursowej do działania 2.3.5 PO IR „Design dla przedsiębiorców”. W okresie od lutego do kwietnia 2019 doradcy MSP Invest opracowali dla nas całą dokumentację konkursową. Współpracę oceniamy bardzo dobrze, pracownicy współpracujący z nami byli odpowiednio przygotowani merytorycznie. Ostatecznie Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przyznała nam bezzwrotną dotację w wysokości 810.950,00 PLN.

Toruński Park Technologiczny
Budynek A
ul. Włocławska 167
87-100 Toruń
Pełny kontakt