Logo MSP Invest
REFERENCJE

MM Produkt Polska

MM Produkt Sp. z o. o.
Maciej Mikołajczak
Właściciel

Pożyczka obrotowa
1 200 000,00 zł

Specjalna Strefa Ekonomiczna
9 236 000,00 zł

1.2.1 – Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych
8 360 919,00 zł

1.2.1 – Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych
2 930 000,00 zł

1.6.2 – Dotacje dla innowacyjnych MŚP
10 248 991,60 zł

1.6.2 – Dotacje dla innowacyjnych MŚP
499 500,00 zł

2.3.5 -design dla przedsiębiorców
975 000,00 zł

Całkowita wartość dofinansowania: 33 450 410,60 zł
  • Firma MM Produkt Maciej Mikołajczak współpracowała z firmą MSP Invest Sp. z o.o. w zakresie pozyskania dotacji unijnej na przedsięwzięcie związane z wzornictwem przemysłowym. Specjaliści MSP Invest sumiennie i terminowo wywiązywali się ze swoich zadań. Ich działania charakteryzowały się elastycznością, profesjonalizmem i kompleksowym podejściem do każdego z powierzonych zadań. W efekcie tej współpracy, MM Produkt uzyskało dofinansowanie w wysokości 975.000 zł.

 

  • Rekomendujemy firmę MSP Invest jako skutecznego doradcę w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji przedsiębiorstw, zwłaszcza w zakresie funduszy unijnych (…) Opracowana dokumentacja konkursowa w ramach 1.6.2 RPO WK-P pozwoliła na uzyskanie dofinansowania dla naszej inwestycji, o łącznej wartości 10 248 991,60 zł.
Toruński Park Technologiczny
Budynek A
ul. Włocławska 167
87-100 Toruń
Pełny kontakt