Logo MSP Invest
REFERENCJE

RENOX Sp. z o.o.

RENOX Sp. z o.o.
Krzysztof Roszewski
Wiceprezes Zarządu

1.6.2 – Dotacje dla innowacyjnych MŚP
543 400,00 zł

2.3.5 – Design dla przedsiębiorców
913 800,00 zł

Całkowita wartość dofinansowania: 1 457 200,00 zł

Niniejszym pragniemy wyrazić nasze zadowolenie ze współpracy z firmą MSP Invest Sp. z o.o., której zleciliśmy wykonanie dokumentacji aplikacyjnej do konkursu dotacyjnego 1.6.2 RPO WK-P 2014-2020.

Firma MSP Invest Sp. z o.o. wywiązała się z tego zadania wzorowo. Profesjonalizm, zaangażowanie oraz elastyczność doradców MS Invest przyczyniły się w stopniu znaczącym do uzyskania przez nasz projekt dotacji w wysokości 543.400,00 PLN. Dlatego też polecamy firmę MSP Invest wszystkim przedsiębiorstwom, które planują start w konkursach dotacyjnych.

Toruński Park Technologiczny
Budynek A
ul. Włocławska 167
87-100 Toruń
Pełny kontakt