Logo MSP Invest
REFERENCJE

SORIMEX Sp. z o.o. Sp.k

SORIMEX Sp. z o.o. Sp.k
Paweł Sobociński,
Dyrektor Działu R&D

1.2.1 – Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych
400 000,00 zł

Całkowita wartość dofinansowania: 400 000,00 zł

Firma MSP Invest Sp. z o.o. opracowała w naszym imieniu dokumentację aplikacyjną do konkursu 1.2.1 RPO WK-P „Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych”. Współpraca przebiegała sprawnie i efektywnie, a doradcy MSP Invest charakteryzowali się wiedzą, doświadczeniem i zaangażowaniem w proces. Dzięki temu nasz projekt uzyskał wsparcie unijne w kwocie ponad 400 tys. zł.

Rekomendujemy firmę MSP Invest wszystkim przedsiębiorcom, którzy planują start w konkursach dotacyjnych.

Toruński Park Technologiczny
Budynek A
ul. Włocławska 167
87-100 Toruń
Pełny kontakt