Logo MSP Invest
REFERENCJE

„TOTEM.COM.PL Sp. z o.o.” Sp.k.

"TOTEM.COM.PL Sp. z o.o." Sp.k.
Michał Rejnowski
Prezes Zarządu

Pożyczka obrotowa
700 000,00 zł

3.2.2 – Kredyt technologiczny
6 000 000,00 zł

3.2.2 – Kredyt technologiczny
5 494 000,00 zł

1.2.1 – Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych
5 392 952,00 zł

1.2.1 – Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych
3 134 855,00 zł

1.6.2 – Dotacje dla innowacyjnych MŚP
4 536 630,00 zł

1.6.2 – Dotacje dla innowacyjnych MŚP
499 950,00 zł

Całkowita wartość dofinansowania: 25 758 387,00 zł

Profesjonalnie przygotowana przez firmę MSP Invest dokumentacja pozwoliła uzyskać  Spółce TOTEM bezzwrotne dofinansowanie na inwestycję. Dotacja o wartości 4 536 630,00 zł dotyczyła projektu w ramach działania 1.6.2 RPO WK-P „Dotacje dla innowacyjnych MŚP.

Toruński Park Technologiczny
Budynek A
ul. Włocławska 167
87-100 Toruń
Pełny kontakt